Stress- og belastningstilstande

Stress er i sig selv ikke en sygdom, men en normalreaktion, som gør os i stand til at tackle udfordrende situationer.

Den naturlige stressreaktion kan udvikle sig til en sygelig tilstand, hvis man oplever vedvarende belastning, og man taler så om belastningstilstande, der er karakteriserede ved symptomer som anspændthed, søvnproblemer, humørsvingninger, koncentrations- og hukommelsesproblemer, smerter og træthed.

Det er vigtigt at få behandling ved belastningstilstande for at undgå, at belastningstilstandene udvikler sig videre til andre psykiske lidelser, som fx depression.