Angst

Angst kan defineres som en diffus indre uro uden kendt årsag.

 Typiske angstsymptomer er hjertebanken, vejrtrækningsproblemer, svedtendens, mundtørhed, svimmelhed, kvalme/diarre, hyppig vandladning, skælven, overdreven opskræmthed, koncentrationsproblemer, søvnproblemer, uvirkelighedsfølelse, frygt for at blive sindssyg eller frygt for at dø.

Der findes forskellige former for angst som fobiske tilstande, panikanfald, generaliseret (vedvarende) angst, OCD. Belastningstilstande hører også ind under kategorien angstlidelser.