ADHD

ADHD er engelsk forkortelse af Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, en psykisk lidelse der i det diagnose system vi bruger i Danmark kaldes for hyperkinetiske forstyrrelser, tidligere kendt som DAMP tilstande. Der er tale om opmærksomhedsforstyrrelse dvs. koncentrationsproblemer og/eller hyperaktivitet og impulsivitet opstået før 7 års alderen.