Psykotiske tilstande

Ved en psykotisk person forstås en person med forvrænget virkelighedsopfattelse. Der kan være tale om en kortere eller længere varende tilstand, og jo længere varende jo mere alvorlig er tilstanden. Nogle psykotiske mennesker, men ikke alle, oplever hallucinationer som fx hørehallucinationer, hvor man kan opleve at høre stemmer andre ikke kan høre. En psykotisk tilstand kræver behandling ved en psykiater dvs. en læge, som er uddannet inden for specialet psykiatri.